Zeszyty Naukowe
Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdanskiej
Wyszukiwanie:
Indeksy »Autorów »Slów kluczowych »Artykulów »Zeszytów naukowych

Numer ISSN

ISSN 1425-5766

Komitet Naukowy

 • Andrzej Demenko
 • Kazimierz Jakubiuk
 • Krzysztof Kluszczyński
 • Bogdan Kosmowski
 • Janusz Mindykowski
 • Roman Nadolski
 • Leon Swędrowski
 • Andrzej Sikorski
 • Roman Śmierzchalski
 • Dariusz Świsulski
 • Paweł Zimny

Redaktorzy tematyczni

 • Automatyka – prof. Roman Śmierzchalski
 • Elektronika - prof. Bogdan Kosmowski
 • Elektrotechnika – prof. Kazimierz Jakubiuk
 • Energetyka - prof. Ryszard Zajczyk
 • Metrologia – prof. Dariusz Świsulski

Redakcja Zeszytów Naukowych

Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Redaktor: dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG

Informacje dla autorów

Przygotowane artykuły według wzoru należy przesłać na adres redakcji.

Procedura recenzowania

 1. Do oceny publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,
 2. Autorzy publikacji nie znają tożsamości recenzentów;
 3. Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
 4. Pisemna recenzja zawiera odpowiedzi na pytania: czy tytuł jest zgodny z treścią referatu, czy referat zawiera oryginalne wyniki, czy treść referatu jest poprawna pod względem redakcyjnym, oraz zawiera ocenę wartości naukowej w skali 0…10, uwagi szczegółowe, wniosek recenzenta, czy referat nadaje się do publikacji w przedstawionej formie, po wprowadzeniu poprawek redakcyjnych lub merytorycznych, a także, czy wymagana jest ponowna recenzja,
 5. Nazwiska recenzentów artykułów z poszczególnych numerów Zeszytów Naukowych podawane są zbiorczo w ostatnim numerze z danego roku.

Procedura zabezpieczającej oryginalność artykułów naukowych

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” (wniesienie istotnego wkładu w powstanie publikacji, bez ujawnienia udziału jako współautora lub bez wymienienia w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) oraz „guest authorship” (podanie autora/współautora publikacji przy znikomym udziale lub gdy udział nie miał miejsca) autorzy publikacji są obowiązaniu do przedstawienia oświadczenia, w którym ujawniają wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

„Ghostwriting” i „guest authorship” są przejawami nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów.

Oświadczenie (format MS Word).

Recenzenci

Recenzenci Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

2011 rok
 • Henryk Boryń – Politechnika Gdańska
 • Paweł Bućko – Politechnika Gdańska
 • Stanisław Czapp – Politechnika Gdańska
 • Kazimierz Duzinkiewicz – Politechnika Gdańska
 • Krzysztof Goczyła – Politechnika Gdańska
 • Jerzy Hoja – Politechnika Gdańska
 • Kazimierz Jakubiuk – Politechnika Gdańska
 • Wojciech Jędruch – Politechnika Gdańska
 • Jarosław Łuszcz – Politechnika Gdańska
 • Krzysztof Karwowski – Politechnika Gdańska
 • Alicja Konczakowska – Politechnika Gdańska
 • Ireneusz Mosoń – Politechnika Gdańska
 • Edward Musiał – Politechnika Gdańska
 • Roman Partyka – Politechnika Gdańska
 • Jerzy Pluciński – Politechnika Gdańska
 • Andrzej Reński – Politechnika Gdańska
 • Marcin Strąkowski – Politechnika Gdańska
 • Paweł Wierzba – Politechnika Gdańska
 • Stanisław Wojtas – Politechnika Gdańska
 • Andrzej Wolny – Politechnika Gdańska
 • Włodzimierz Zieniutycz – Politechnika Gdańska
 • Paweł Zimny – Politechnika Gdańska
2012 rok
 • Krzysztof Blecharz – Politechnika Gdańska
 • Paweł Bućko – Politechnika Gdańska
 • Henryk Boryń – Politechnika Gdańska
 • Stanisław Czapp – Politechnika Gdańska
 • Kazimierz Duzinkiewicz – Politechnika Gdańska
 • Krzysztof Goczyła – Politechnika Gdańska
 • Jarosław Guziński – Politechnika Gdańska
 • Ewa Hermanowicz – Politechnika Gdańska
 • Kazimierz Jakubiuk – Politechnika Gdańska
 • Wojciech Jędruch – Politechnika Gdańska
 • Jerzy Kaczmarek – Politechnika Gdańska
 • Krzysztof Karwowski – Politechnika Gdańska
 • Zbigniew Lubośny – Politechnika Gdańska
 • Wacław Matulewicz – Politechnika Gdańska
 • Edward Musiał – Politechnika Gdańska
 • Janusz Nieznański – Politechnika Gdańska
 • Marek Olesz – Politechnika Gdańska
 • Roman Partyka – Politechnika Gdańska
 • Piotr Płotka – Politechnika Gdańska
 • Grzegorz Redlarski – Politechnika Gdańska
 • Leon Swędrowski – Politechnika Gdańska
 • Roman Śmierzchalski – Politechnika Gdańska
 • Dariusz Świsulski – Politechnika Gdańska
 • Bogdan Wiszniewski – Politechnika Gdańska
 • Stanisław Wojtas – Politechnika Gdańska
 • Ryszard Zajczyk – Politechnika Gdańska
 • Paweł Zimny – Politechnika Gdańska
2013 rok
 • Grzegorz Blakiewicz - Politechnika Gdańska
 • Henryk Boryń - Politechnika Gdańska
 • Stefan Brock - Politechnika Poznańska
 • Beata Brożek-Płuska - Politechnika Łódzka
 • Paweł Bućko - Politechnika Gdańska
 • Wojciech Burlikowski - Politechnika Śląska
 • Piotr Cierzniewski - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Stanisław Czapp - Politechnika Gdańska
 • Adam Dąbrowski - Politechnika Poznańska
 • Stefan Domek - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Jarosław Domin - Politechnika Śląska
 • Bolesław Dudojć - Akademia Morska w Gdyni
 • Daniel Dusza - Politechnika Wrocławska
 • Ariel Dzwonkowski - Politechnika Gdańska
 • Janusz Fleszyński - Politechnika Wrocławska
 • Barbara Florkowska - AGH Kraków
 • Jakub Furgał - AGH Kraków
 • Marcin Gnyba - Politechnika Gdańska
 • Anna Golijanek-Jędrzejczyk - Politechnika Gdańska
 • Teodor Gotszalk - Politechnika Wrocławska
 • Stanisław Gratkowski - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wanda Gryglewicz-Kacerka - Politechnika Łódzka
 • Jarosław Guziński - Politechnika Gdańska
 • Robert Hanus - Politechnika Rzeszowska
 • Lech Hasse - Politechnika Gdańska
 • Jerzy Hickiewicz - Politechnika Opolska
 • Marcin Holub - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Kazimierz Jakubiuk - Politechnika Gdańska
 • Piotr Jankowski-Mihułowicz - Politechnika Rzeszowska
 • Wojciech Jarzyna - Politechnika Lubelska
 • Marek Jasiński - Politechnika Warszawska
 • Wojciech Jędruch - Politechnika Gdańska
 • Jacek Kabziński - Politechnika Łódzka
 • Piotr Kacejko - Politechnika Lubelska
 • Janusz Kacerka - Politechnika Łódzka
 • Jarosław Kacerka - Politechnika Łódzka
 • Stanisław Kalisiak - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Włodzimierz Kałat - Politechnika Warszawska
 • Waldemar Kamrat - Politechnika Gdańska
 • Andrzej Kapłon - Politechnika Świętokrzyska
 • Dariusz Karkosiński - Politechnika Gdańska
 • Krzysztof Karwowski - Politechnika Gdańska
 • Ryszard J. Katulski - Politechnika Gdańska
 • Marek Kciuk - Politechnika Śląska
 • Paweł Kielan - Politechnika Śląska
 • Grzegorz Kłapyta - Politechnika Śląska
 • Miron Kłosowski - Politechnika Gdańska
 • Alicja Konczakowska - Politechnika Gdańska
 • Barbara Kopeć - Politechnika Rzeszowska
 • Wiesław Kordalski - Politechnika Gdańska
 • Kazimierz T. Kosmowski - Politechnika Gdańska
 • Paweł Kowol - Politechnika Śląska
 • Wlodek J. Kulesza - Blekinge Institute of Technology - Szwecja
 • Jacek Lebiedź - Politechnika Gdańska
 • Piotr Lesiak - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
 • Zbigniew Lubośny - Politechnika Gdańska
 • Jacek Malko - Politechnika Wrocławska
 • Olgierd Małyszko - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Andrzej Marusak - Politechnika Warszawska
 • Grzegorz Masłowski - Poltechnika Rzeszowska
 • Wacław Matulewicz - Politechnika Gdańska
 • Adam Mazikowski - Politechnika Gdańska
 • Janusz Mindykowski - Akademia Morska w Gdyni
 • Artur Opaliński - Politechnika Gdańska
 • Przemysław Otomański - Politechnika Poznańska
 • Krzysztof Pacholski - Politechnika Łódzka
 • Ryszard Pałka - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Roman Partyka - Politechnika Gdańska
 • Stefan Paszek - Politechnika Śląska
 • Eligiusz Pawłowski - Politechnika Lubelska
 • Zbigniew Pilch - Politechnika Śląska
 • Piotr Płatka - Politechnika Gdańska
 • Jerzy Pluciński - Politechnika Gdańska
 • Grzegorz Redlarski - Politechnika Gdańska
 • Ludwik Referowski - Politechnika Gdańska
 • Ryszard Roskosz - Politechnika Gdańska
 • Jacek Rumiński - Politechnika Gdańska
 • Andrzej Sikorski - Politechnika Białostocka
 • Janusz Smulko - Politechnika Gdańska
 • Marian Sobierajski - Politechnika Wrocławska
 • Andrzej Sowa - Politechniika Białostocka
 • Paweł Sowa - Politechnika Śląska
 • Ryszard Sroka - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Stanisław Szczepański - Politechnika Gdańska
 • Piotr Szczuko - Politechnika Gdańska
 • Marcin Szczygieł - Politechnika Śląska
 • Roman Śmierzchalski - Politechnika Gdańska
 • Marcin Śliwiński - Politechnika Gdańska
 • Dariusz Świsulski - Politechnika Gdańska
 • Wojciech Toczek - Politechnika Gdańska
 • Tomasz Trawiński - Politechnika Śląska
 • Grzegorz Wasiak - Politechnika Łódzka
 • Paweł Wierzba - Politechnika Gdańska
 • Artur Wilczyński - Politechnika Wrocławska
 • Kazimierz Wilkosz - Politechnika Wrocławska
 • Wiesław Winiecki - Politechnika Warszawska
 • Dariusz Witkowski - Politechnika Łódzka
 • Romuald Włodek - AGH Kraków
 • Stanisław Wojtas - Politechnika Gdańska
 • Mirosław Wołoszyn - Politechnika Gdańska
 • Ryszard Zajczyk - Politechnika Gdańska
 • Rafał Zawiślak - Politechnika Łódzka
 • Michał Zeńczak - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Paweł Zimny - Politechnika Gdańska
 • Marcin Ziółkowski - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Paweł Zydroń - AGH Kraków
 • Arkadiusz Żak - Politechnika Gdańska
©2008 Grzegorz Ewald